Varautumissuunnitelma

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan varautumisen tavoite on osuuskunnan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Varautuminen keskittyy pääasiassa normaaliolojen häiriötilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn osuuskunnan vesihuoltoverkostossa. Osuuskunnat on velvoitettu varautumissuunnitelman tekoon vesihuoltolain 119/2001 15 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 527/2014 15 §:ssä.

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan varautumissuunnitelma (17.5.2017) on osuuskunnan jäsenten saatavilla osuuskunnan sihteeriltä, p. 050 347 2391 (juutilanvesi@gmail.com).