Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan sääntöjen 17 §:n mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä, jotka valitaan toimiinsa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osuuskunnan varsinainen kokous valitsi toukokuussa 2020 hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt

  • Vesa Kilpeläinen
  • Tanja Saarelainen
  • Arto Honkanen
  • Ari Saastamoinen
  • Kalevi Korhonen.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Kilpeläinen, varapuheenjohtajana Arto Honkanen ja sihteerinä Tanja Saarelainen.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Hallitus käsittelee mm. seuraavat asiat:
  • päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
  • päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevista sopimusten ehdoista
  • tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tai määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
  • päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja
  • käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen jäsenistä.