Osuuskunta

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

Osuuskunnan päätoimialuetta on Jokikylä Nurmeksessa.

Talousveden osuuskunnalle toimittaa Nurmeksen Vesi Oy. Vesi on hyvälaatuista pohjavettä ja täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Siirry Nurmeksen Vesi Oy:n verkkosivuille tästä linkistä.

Hallinto

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Osuuskunnan kokouksista on kerrottu tarkemmin osuuskunnan sääntöjen 14-16 § :ssä.
Siirry lukemaan osuuskunnan sääntöjä tästä linkistä.

Jäsenet valitsevat kokouksessa hallituksen, joka koostuu 3-5 jäsenestä. Osuuskunnan hallitus valtuutetaan toteuttamaan osuuskunnan kokouksen päätöksiä.
Siirry tutustumaan osuuskunnan hallitukseen tästä linkistä.

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta on Vesilaitosyhdistyksen (VVY) jäsen.

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vuonna 1956 perustettu vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Yhteistoimintajäseninä on noin 150 alalla toimivaa yritystä ja muuta alan yhteisöä.