Osuuskuntaan liittyminen

Uusi liittymä

Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä kiinteistö, joka on osuuskunnan toimialueella. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta
c/o Saarelainen
Rötsäntie 3
75500 Nurmes

tai sähköpostiosoitteella juutilanvesi(at)gmail.com.

Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan edellä mainitun sopimuksen lisäksi osuuskunnan sääntöjä , osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja hinnastoa.

Tutustu osuuskunnan säääntöihin tästä linkistä.

Tutustu hinnastoomme tästä linkistä.


Liittymän siirto ja jäsenyyshakemus

Osuuskunnan jäsen voi siirtää omistamansa kiinteistön vesiliittymän kiinteistön myynnin yhteydessä uudelle omistajalle. Vesiliittymän siirrosta on kuitenkin sovittava kauppakirjassa tai muussa vastaavassa dokumentissa. Muutoksista on ilmoitettava myös osuuskunnan hallitukselle.