Mittarilukeman ilmoituslomake

Kiinteistön tiedot

Nimi*
Osoite*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite
Laskutettavan tiedot, jos eri kuin edellä

Vesimittarin lukema (Huom! Jos kaksi mittaria, ilmoita lukemat eri riveillä)

Luentapäivämäärä*
Lukema*
Luentapäivämäärä
Lukema

Pumppaamojen sähkömittari (Huom! Vain ne kiinteistöt, joista sähkö on vedetty pumppaamolle)

Luentapäivämäärä
Lukema

Lisätietoja